het meerik »Praktijk »Praktijkgroepen

Praktijkgroepen

Het meerik vso heeft diverse leerwerktrajecten voor leerlingen. In de onderbouw worden de leerlingen in de praktijkgroepen geplaatst om ervaring op te doen met de volgende praktijkleergebieden: 

 

 - Koken

 - Kunst
 - Algemene technieken

 - Muziek

 - Zedemo (een methode die ingezet wordt bij arbeidstoeleiding)

 

Het meerik vso heeft diverse leerwerktrajecten voor leerlingen. In de onderbouw worden de leerlingen in de praktijkgroepen geplaatst om ervaring op te doen met de volgende praktijkleergebieden:

 

- Koken

- Kunst
- Algemene technieken

- Muziek

- Zedemo (een methode die ingezet wordt bij arbeidstoeleiding)

 

Vanaf de middenbouw worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om stage te kunnen lopen op de volgende leerwerkgebieden:

- De Werkplaats
- Horeca
- Schoonmaken in de Groothuishouding
- Klein huishouden
- De Bakkerij
- Kunst
- Fietswerkplaats “de Versnelling”
- Werken in het Groen
- Kinderboerderij
- De Woonplaats
- Manege “Drienerbroak”
- Livio “De Cromhoff”
- Aveleijn de Slijpsteen

Voor een vorm van dagbesteding of werken binnen het vrije bedrijf heeft het meerik meerdere externe stagemogelijkheden. Doel van deze stages zijn:

· vergroting van eigenwaarde en zelfstandigheid.
· training van praktische vaardigheden.
· leren omgaan met materialen en gereedschappen.
· training van taakgerichtheid.
· leren omgaan met leiding en collega’s.
· accepteren van opdrachten.
· leren om hulp vragen.

Wat betreft stages in het vrije bedrijf kent het meerik:

· snuffelstage een kortdurende stage van 1 dag per week
· oriënterende stage langdurige stage van 1-4 dagen
· plaatsingsstage uitstroom naar werk, gedurende 1-4 dagen

De stagiaires worden vanuit school begeleid door de coördinator arbeidstoeleiding/stage coördinatoren/jobcoaches.

Voor een vorm van dagbesteding of werken binnen het vrije bedrijf heeft het meerik meerdere externe stagemogelijkheden. Doel van deze stages zijn: 

· vergroting van eigenwaarde en zelfstandigheid. 
· training van praktische vaardigheden.
· leren omgaan met materialen en gereedschappen.
· training van taakgerichtheid.
· leren omgaan met leiding en collega’s. 
· accepteren van opdrachten. 
· leren om hulp vragen. 

Wat betreft stages in het vrije bedrijf kent het meerik: 

· snuffelstage een kortdurende stage van 1 dag per week
· oriënterende stage langdurige stage van 1-4 dagen
· plaatsingsstage uitstroom naar werk, gedurende 1-4 dagen

De stagiaires worden vanuit school begeleid door de coördinator arbeidstoeleiding/stage coördinatoren/jobcoaches.