Praktijk

Het meerik vso heeft diverse leerwerktrajecten voor leerlingen. In de onderbouw worden de leerlingen in de praktijkgroepen geplaatst om ervaring op te doen. Vanaf de middenbouw krijgen de leerlingen mogelijkheden om op verschillende leerwerktrajecten stage te lopen.

Klik hier voor een impressie van onze leerwerktrajecten. 

het meerik »Praktijk