het meerik »het meerik »Schoolbeschrijving

Schoolbeschrijving

Schoolbeschrijving

Signatuur:
Het meerik  is een bijzonder neutrale school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergrond bezoeken de school.

Bestuur:
Het meerik  behoort tot het primair onderwijs en valt onder Attendiz (www.attendiz.nl).

Directie:
De directie van Het meerik  bestaat uit een managementteam.

Hr. C. Daanen is de divisie manager vso vanuit de Attendiz.

Mevr. G. Brinks is de directeur van het meerik.

Doelgroep:
Leerlingen die het meerik bezoeken zijn kinderen en jongeren met een grote ontwikkelingsachterstand eventueel in combinatie met ASS, gedragsproblematiek, taalstoornissen en motorische beperkingen(zie WEC) en verdienen daardoor veel zorg en aandacht. Dit weegt zwaar binnen de school. Het meerik heeft in de loop der jaren hier haar eigen expertise ontwikkeld.

Instroom:
Het voortraject van onze leerlingen bestaat o.a. uit KDC’s, MKD’s, peuterspeelzalen, basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijk onderwijs.

De leerlingen komen uit de gemeente Enschede en omgeving (Haaksbergen, Losser, Oldenzaal en Dinkelland).

Indicatiecriteria:
Leerlingen die op het meerik geplaatst kunnen worden moeten voldoen aan de volgende landelijk gehanteerde toelatingscriteria voor zmlk:

A.           een IQ lager dan 60

B.            een IQ tussen 60 en 70 en een andere stoornis

èn het kind heeft een leerachterstand of de leervoorwaarden voor school ontbreken

èn het kind ondervindt ernstige problemen met de sociale redzaamheid

èn het moet duidelijk zijn dat de beschikbare zorgstructuur vanuit het basisonderwijs en de zorgsector niet toereikend is.