Uw kind naar het meerik vso

Uw kind naar een school voor Speciaal Onderwijs. Wat is dat eigenlijk precies? Welke vormen van onderwijs zijn er? En waar komt uw kind terecht als u voor het meerik kiest?

Het onderwijs

Op het meerik gaan we uit van de algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving. We willen ons onderwijs zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden, aansluitend bij het individuele ontwikkelingsniveau van de leerling (adaptief onderwijs). We richten ons op de mogelijke participatie van onze leerlingen in de maatschappij waarbij de nadruk ligt op werken, wonen en vrije tijd (sociale, cognitieve en maatschappelijke redzaamheid). klik hier voor meer

Visie en missie

De visie en de missie van de school is al jarenlang consistent waarbij kernwoorden als leerling-specifieke mogelijkheden, participatie in de maatschappij door o.a. volwaardig burgerschap en ononderbroken ontwikkeling richtinggevend zijn. Met de komst van de WEC zijn deze uitgangspunten binnen onze school getoetst, opnieuw geformuleerd en vastgesteld.

klik hier voor meer. 

Schoolbeschrijving

Het meerik  is een bijzonder neutrale school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergrond bezoeken de school.
Bestuur:
Het meerik behoort tot het primair onderwijs en valt onder Attendiz (www.attendiz.nl).
Directie: De directie van Het meerik bestaat uit een managementteam.
De Hr. C. Daanen is de divisie manager vso vanuit de Attendiz.
Mevr. G. Brinks is de directeur van het meerik.
klik hier voor meer.

 

 

 

het meerik »het meerik