het meerik »Groepen »Structuurgroep

Structuurgroep

Groep/Bouw Structuurgroep; onderbouw, middenbouw bovenbouw
Aantal ll: Max. aantal 7
Stroom: Leerroute 1 en leerroute 2
Leeftijd ll: 12 t/m 20 jaar
Begeleiding: Leerkracht, groepsbegeleider, assistentie
Specifieke groepsfaciliteiten: De structuurgroep heeft maximaal 7 leerlingen. Er zijn altijd 2 begeleiders in de groep. De meeste leerlingen hebben een eigen afgeschermde hoek.
Specifieke groepsactiviteiten: De leerlingen volgen een individueel programma, dat zoveel mogelijk afgestemd is op de bouw en leerroute waartoe ze behoren.
Praktijkgroepen: De leerlingen volgen buiten de klas de praktijkmodules:
Algemeen rooster: Het algemene rooster is niet hanteerbaar, omdat je met verschillende bouwen, leerroutes en leertrajecten van doen hebt. Elke leerling heeft zijn eigen rooster. Wel is het algemene rooster een leidraad voor het onderwijs dat geboden wordt.
Leerwerkgebieden: De leerlingen van de midden- en bovenbouw lopen stage, indien mogelijk.

To top