het meerik »Groepen »Onderbouw

Onderbouw

Groepen/Bouw : Onderbouw (3 groepen)
Stroom: Leerroute 1 en leerroute 2
Aantal ll: Leerroute 1 max 15 ll., leerroute 2 max 15 ll. per groep
Leeftijd ll: 12 t/m 15 jaar
Begeleiding: Leerkracht met incidentele ondersteuning van assistenten
Specifieke groepsfaciliteiten: Binnen de onderbouwgroepen ligt de nadruk op het cognitief werken in de groep in combinatie met praktijkonderwijs buiten de groep. In de groepen wordt regelmatig gewerkt aan de cognitieve vakken en hiernaast worden buiten de groepen praktijklessen geboden in onze praktijklokalen. Elke leerling heeft zijn eigen leerprogramma voor zowel binnen de groep als buiten de groep.
Specifieke groepsactiviteiten: Binnen de groep wordt veel gewerkt aan sociale vaardigheidstraining. Ook proberen wij onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst met betrekking tot wonen, werken en vrije tijd. Deze zaken worden in de onderbouw vooral nog in de groepen geboden.
Algemeen rooster: Elke onderbouwgroep werkt met dezelfde basisroosters voor in de groepen. Toch kan een rooster per leerling totaal verschillen, omdat we werken met groepsoverstijgende praktijkmodules. We maken dit voor de leerlingen inzichtelijk door een planbord voor zowel activiteiten binnen de groep en hiernaast ook de activiteiten buiten de groep. We trainen onze leerlingen ook in het werken met een eigen agenda, zodat ze zelf verantwoordelijk worden voor hun lesprogramma.
Praktijkgroepen: De leerlingen volgen buiten de klas de praktijkmodules: