Onderwijs opbouw het meerik

Op het meerik werken wij met bouwen.
Onderbouw is voor de leeftijden 12 t/m 14 jaar, middenbouw 15 t/m 17 en bovenbouw 18 t/m 20 jaar. Er zijn ook groepen waar bouwoverstijgend gewerkt wordt zoals de structuurgroep en de A-groep.
In de groepen krijgen de leerlingen onderwijs volgens de te volgen leerroute.

Klik hier voor meer informatie betreffende leerroutes.
het meerik »Groepen